Uživí nás zelená energie?

Co je to zelená energie

Pod označením zelená energie se skrývá veškerá energie, která je vyrobena čistě z obnovitelných zdrojů. Zelenou elektřinu si můžeme pořídit i my v našich domovech. Společnost OTE zařizuje dozor nad energetickým trhem a umožňuje si koupit zelenou energii od některých dodavatelů. Tato nabídka vychází vstříc žadatelům o energii z obnovitelných zdrojů a poskytovatel je povinen doložit certifikát o její skutečné „zelenosti“. 

Rozdíl mezi klasickou a zelenou energií

Zelená a klasická energie. Má vůbec koncový zákazník šanci poznat, že je něco jinak? Nemá. Elektřina v zásuvce je jen jedna a ta se nijak nemění. Elektřina z fosilních paliv i z obnovitelných zdrojů je naprosto rovnocenná a ekologická varianta vás nezahřeje o nic méně než ta klasická. 

Pokud mezi výslednými produkty není žádný rozdíl, tak proč se snažit o nějakou změnu? Obnovitelná energie představuje jeden ze způsobů snižování skleníkových plynů. V rámci trvalé udržitelnosti musíme také přemýšlet o naší budoucnosti a budoucnosti našich dětí. 

Fosilní paliva nemají neomezenou zásobu. Na naší planetě jich najdeme pouze omezené množství, až toto množství vyčerpáme, tak již nebude čím topit. Bylo by tedy víc než moudré přemýšlet o možném řešení již nyní, kdy máme dostatečnou časovou rezervu. 

Zelená budoucnost? 

Co se týče Evropské unie, jsme na tom v porovnání s ostatním světem skvěle. EU je světovým lídrem ve využívání alternativních zdrojů a dokonce již velkou část potřebné energie zvládneme vyrobit. Jen pro představu, v roce 2020 pocházelo 22 % energie EU z obnovitelných zdrojů. 

V rámci již uzavřené Zelené dohody se EU zavázalo do roku 2030 zvednout tento podíl až na 40 %. Jak moc je to v současné době reálné, zatím netušíme. V důsledku geopolitických událostí musela EU reagovat a výsledkem bylo zdražování elektřiny napříč celou Evropou. To vedlo mnoho domácností k návratu k topení tuhými palivy, což nás vrací o několik let zpátky. Na druhou stranu tyto rodiny často nemají na výběr. 

Velký problém v boji s fosilními palivy jsou také dotace. Přestože se snažíme o redukci fosilních paliv, tak výrazná veřejná podpora míří právě tímto směrem. Dotace jsou oproti alternativním zdrojům až dvojnásobné, což samozřejmě brání investorům v nákupu. Pokud bude obnovitelná energie konkurenceschopná na poli ceny, tak nám nebrání nic v jejím větším využití. 

Pokud vás zajímá průmysl z ekologického hlediska, tak si přečtěte také, jak oděvní průmysl dopadá na naše životní prostředí. Nezapomeňte ani na využití laseru v různých průmyslových odvětvích.

Fotografie