Jaký typ stavby vám (ne)povolí stavební úřad?

Stavba na stavebním pozemku

Plánujete stavět? V tom případě je rozhodně výhodnější mít pozemek, který je oficiálně vedený jakožto stavební. Na něm si typicky můžete postavit rodinný dům, chatu, chalupu, stodolu nebo třeba dílnu či garáž. U běžných staveb máte široké spektrum možností. Ale u většiny z nich vás nemine cesta na stavební úřad, kde  musíte získat stavební povolení nebo kde musíte stavbu ohlásit. A teprve pak se do ní můžete pustit.

Na co je třeba stavební povolení

Na jaké typy staveb budete potřebovat stavební povolení? Obecně se jedná o veškeré stavby, na které už nestačí jen pouhé ohlášení. Tedy typicky jde o rozměrově mnohem větší stavby, s více než dvěma nadzemními patry, podzemní hloubkou přes tři metry a tak dále. Stejně tak musíte povolení mít, i pokud plánujete velkou rekonstrukci nebo velkou přístavbu k již hotové stavbě, která zasáhne do jejích nosných částí.

Povolení od sousedů

U některých typů staveb je výstavba podmíněna podepsaným souhlasem od sousedů. Ten ale nemusíte shánět v případě, že máte už od stavebního úřadu platné povolení. Ještě lepší je ovšem mít obojí, aby pak sousedi s vaší stavbou neměli problémy. Typicky jde o vysoké stavby, které stíní, případně stavby na hranici pozemku.

Ohláška

Na menší stavby postačí ohláška stavebnímu úřadu. Podle zákona se jedná o stavby určené pro bydlení či rekreaci, které disponují jedním podzemním podlažím (do hloubky 3 metry) a maximálně dvěma nadzemními podlažími, plus podkrovím.

Totéž platí pro přístavby a rekonstrukce, které nezasahují do nosných částí nemovitosti. Malé stavby (například dílna) do 25 metrů čtverečních nepotřebují ani toto.

Netypické stavby

U klasických staveb asi všichni tuší, kde a co se smí stavět a jak se k tomu nejspíš stavební úřad postaví. Ale v posledních letech se stávají trendem různé specifické stavby – tiny house, mobilní domy, maringotky. A ti, kdo v nich plánují žít nebo se v nich rekreovat, často nevlastní stavební pozemek. Ale argumentují, že jejich stavba je pojízdná, tudíž si ji mohou „zaparkovat“ kdekoliv. Což ale není tak úplně pravda – a zcela jasně má pravidla stanovit nový stavební zákon.

V současnosti platí, že pokud je stavba jakkoliv spojena se zemí (třeba kanalizací, elektrickou sítí či napojením na studnu), už se jedná o stavbu a tudíž se na ni vztahují stejná pravidla. I když má třeba kola. Pozemek musí být v územním plánu navíc veden jakožto zastavěný nebo zastavitelný. Někdy je vyžadován také platný územní souhlas. A v případě pozemku na území CHKO potřebujete samozřejmě i souhlas tohoto orgánu.

Přečtěte si také Vyberte nejlepší materiál pro stavbu domu nebo Stavba s pomocí robotů a dronů? Už brzy to bude běžné.

Fotografie