Budoucnost energetiky – jaderné elektrárny VS obnovitelné zdroje

Jaderné elektrárny jako zdroj energie

Jaderné elektrárny se v posledních desetiletích staly jedním z nejdůležitějších zdrojů energie, i když řada zemí se k nim začala částečně otáčet zády ve strachu z možné jaderné katastrofy. Tyto elektrárny totiž k výrobě elektřiny využívají jadernou fúzi, což je velmi účinné a produkuje se tak minimum emisí. Po nehodě v Černobylu i japonské Fukušimě ale panují určité obavy o bezpečnost lidstva.

Obnovitelné zdroje

V posledních letech nejen v Česku roste počet alternativních, tedy obnovitelných, zdrojů elektřiny jakými jsou větrná, solární a vodní energie. Tyto zdroje se (podobně jako jaderné elektrárny) vyznačují nízkými emisemi a tím nízkou zátěží pro životní prostředí.

V Česku nerostou jen velké solární, větrné či vodní elektrárny, ale řada lisí se díky těmto technologiím snaží být energeticky soběstační. Zvláště solární panely a fotovoltaické panely se stávají čím dál oblíbenějšími, stejně jako tepelná čerpadla. Nevýhodou je ovšem jejich poměrně vysoká pořizovací cena – což se týká i stavby „velkých“ elektráren na obnovitelné zdroje.

Co vyhraje?

V České republice se nacházejí dvě jaderné elektrárny, a to Dukovany a Temelín. Obě produkují zhruba třetinu celkové elektřiny pro naší zemi. Alternativní obnovitelné zdoje jim co do početnosti a množství vyrobené elektřiny zatím zdaleka nemohou konkurovat. A přesto mezi odborníky i laickou veřejností zuří neustálá debata, který z těchto zdrojů je lepší, výhodnější, bezpečnější, ekologičtější. Odpovědět na tuto otázku se totiž zcela jednoznačně nedá.

Rizika jádra

Jaderné elektrárny jsou velmi spolehlivým zdrojem energie a elektřina se v nich vyrábí v podstatě neustále. Zároveň mají obrovský výkon, takže dokážou dodávat velké množství energie mnoha domácnostem, firmám a dalším odběratelům. Ačkoliv mají nízké emise, mají i řadu nevýhod a rizik.

Jejich výstavba je totiž nejen drahá, ale i technologicky náročná a zdlouhavá. Pokud by došlo k havárii nebo třeba teroristickému útoku, stanou se přímým ohrožením životů pro všechny lidi nejen v okolí, ale v nejhorším případě i po celé Zemi. Nevýhodou také je, že jaderné elektrárny nemají nekonečnou životnost – a až jednou skončí s výrobou, bude likvidace jaderného materiálu a odpadu velmi náročná, ne-li nemožná.

Vítězství obnovitelných zdrojů

Zdá se, že energie budoucnosti by proto mohla pocházet spíše z obnovitelných zdojů a s nimi pracujících elektráren. V současnosti je to ale složité, protože náklady na stavbu jsou obrovské, zdroje energie nespolehlivé a nestálé, je potřeba jejich pravidelná a pečlivá údržba (která není levná) a tyto zdroje nedokážou pokrýt poptávku v celém svém okolí. Hodně se diskutuje i o jejich negativním vlivu na životním prostředí – například likvidace velkých zelených ploch kvůli stavbě solárních elektráren je velký problém.

Přečtěte si také Jak fungují solární panely v noci a v zimě nebo o 3D tisku ve zdravotnictví.

Fotografie