3D tisk ve zdravotnictví

Využití 3D tisku v medicíně

Bez 3D tisku by se dnes neobešla celá řada průmyslových odvětví, ve kterých je poptávka po malých a velmi detailních výrobcích. Některé součástky není možné bez 3D tisku prakticky vyrobit a v medicíně to funguje podobně. 

Plnému využití 3D tisku v medicíně brání například nutnost zaměstnat další zaměstnance, kteří musí úzce spolupracovat s lékaři. V současnosti se však vyvíjí tlak na chirurgy, aby se vzdělávali i v této oblasti a byli schopni pacientovi navrhnout danou pomůcku sami a následně ji využít při operacích. 

Výhody 3D tisku:

  • absolutní přesnost,
  • možnost vyrobit i malé části,
  • zrychlení celého procesu,
  • zlevnění výroby,
  • snížení rizikovosti,
  • úspora času oproti klasické výrobě.

Zubaři a 3D tisk

Zubaři a 3D tisk. To byla láska na první pohled. Zubařina vyžaduje precizní práci a také absolutně estetický výsledek. Díky 3D tisku má stomatologie možnost zubní protézy, korunky nebo různé ortodontické pomůcky tisknout. To značně snižuje riziko vady způsobené lidskou chybou při ruční výrobě. 

Ortopedie, chirurgie a umělé náhrady

Na operačních sálech se setkáváme s 3D tiskem stále častěji. Implantáty pro různé části těla se využívají mnoho let a právě 3D tisk ještě více zpříjemnil rekonvalescenci. Anatomicky přesné kolenní náhrady, kyčelní klouby, části lebky a další. 

Protetika neboli náhrady jsou další obrovskou skupinou, kde ve zdravotnictví využíváme trojrozměrný tisk. Vrcholem 3D tisku jsou pak protézy nahrazující celou končetinu. Nahradit celou končetinu a zachovat alespoň částečně její funkčnost a vrátit pacienta zpět do života, to byl ještě před pár lety absolutní sen a fikce. 

3D tisk náhrad a umělých částí těla značně zrychlí a zlevní celý proces rekonvalescence. Tvorba protézy klasickou metodou je dražší a také pracnější. Tisk na míru umožňuje přesně zadat potřebné parametry a tím se výroba zcela personalizuje. Klasicky vyráběné protézy je často potřeba opravit, zde je chybovost značně nižší. 

Naprosto přesné modely

Názorné a anatomicky přesné modely naučí mnohem více než stovky obrázků. Medici využívají 3D modely k zobrazení jednotlivých orgánů a částí těla, které mohou studovat trojrozměrně. To jim umožní mnohem lepší pochopení problematiky. 

Operatéři připravující se na důležitou operaci zase potřebují absolutní znalost terénu, to jim usnadní orientaci a operaci značně urychlí. Náročné operace se stávají mnohem méně rizikové, protože chirurg má šanci si vše vyzkoušet nanečisto. 

Využití 3D tisku v medicíně je naprosto fascinující. Pokud vás zajímá využití dalších moderních technologií, tak si přečtěte o laseru v průmyslu. Zajímat vás může také oděvní průmysl a jeho dopad na životní prostředí.

Fotografie