CERN – vše, co jste chtěli vědět

Základní informace o CERNu

CERN neboli Evropská organizace pro jaderný výzkum vznikla již v roce 1954. Jako sídlo si zvolila Ženevu a sídlí zde dodnes. 

V současnosti je ve společenství přijato 23 členských států, 10 přidružených států a 6 pozorovatelů. Česká republika se ke společenství přidala v roce 1993 (Československo bylo členem již o rok dříve). Úředním jazykem společenství je angličtina a francouzština. V komplexu pracuje přes 2500 zaměstnanců. 

Proč vlastně vznikl?

V první řadě musíme zdůraznit, že CERN vznikl jako absolutně pacifistické sdružení. Žádný z objevů neslouží k vojenským účelům a ani v současné době nemá za cíl vývoj jaderných nebo jiných zbraní. Proto má společenství 6 nezávislých pozorovatelů včetně Ruska, USA nebo EU a UNESCO. 

CERN a jeho laboratoře tvoří nejrozsáhlejší výzkum atomové fyziky na světě. Majestátní komplex najdeme v Ženevě pod pohořím Jura. Na nejrůznějších výzkumech pracují nejvýznamnější vědci z celého světa, kteří si kladou otázky spojené s hmotou a jejím vznikem. Za cíl si také vytyčili zjistit, z jakého materiálu jsou tvořeny hvězdy a planety. 

Částicová fyzika na takto vysoké úrovni je nezbytná pro mnoho technologií budoucnosti. Právě tato oblast je nesmírně důležitá pro vývoj průmyslových strojů a techniky, neboť nám umožňuje nesmírnou přesnost při vývoji všech přístrojů. 

Hlavní pozornost CERNu se upíná k urychlovači částic. V komplexu se nachází lineární i kruhové urychlovače. Ty jsou nezbytné k reálným srážkám částic. To dává vědcům šanci rozluštit tajemné síly mezi jednotlivými částicemi. 

Zajímavosti 

CERN získal jako společenství Mezinárodní zlatou medaili Nielse Bohra. Jde o nadnárodní cenu udělovanou za nesmírné objevy na poli inženýrství. Od roku 1995 se uděluje za vynikající práci jednotlivce na poli fyziky nebo za zásluhy v mírovém využití atomové energie. 

Velký hadronový urychlovač (LHC) je opravdu impozantní. Díky němu mohou vědci zkoumat podmínky při samotném vzniku vesmíru. Zásluhou urychlovače byla skutečně potvrzena takzvaná božská částice (Higgsův boson), který byl do té doby pouze hypotetický. 

Zaměstnancům CERNu vděčíme také za internet. World Wide Web vyvinul Tim Berners-Lee na přelomu 80. a 90. let minulého století. CERN si byl dobře vědom potenciálu nové technologie, a přesto ji dal světu k dispozici zcela zdarma, což umožnilo brouzdat po internetu tak, jak to známe dnes. 

Historie a budoucnost Evropské organizace pro jaderný výzkum je nesmírně zajímavá. Pokud se chcete dozvědět další zajímavosti ze světa techniky, tak si přečtěte také o budoucnosti zelené energie nebo o využití laseru v průmyslu.

Fotografie