Automatizované procesy v průmyslu – jak ho mění?

Automatizace průmyslové výroby?

Nejste si jisti, co je myšleno tou automatizací průmyslové výroby? Jedná se v podstatě o využití různorodých moderních technologií, postupů a strojů k urychlení a zefektivnění výroby. Vedlejším účinkem je rušení „nadbytečných“ pracovních míst a propouštění, ale také vznik úplně nových pozic. Automatizované stroje, roboti a další zařízení jsou naprogramovány k provádění rozličných a často i velmi náročných výrobních postupů, v čemž jsou čím dál úspěšnější a často lepší než lidé.

Výhody automatizace

Automatizace průmyslové výroby se nelíbí zejména těm, kdo jsou v průmyslu zaměstnaní a roboti a další stroje ohrožují existenci jejich pracovních pozic – lidé se zkrátka bojí, že budou nahrazeni a ocitnou se bez práce. Což se klidně může stát a už dnes se to hojně stává. Přesto má ale automatizace spoustu nesporných výhod.

Tou základní je zvýšení efektivity. Druhou je zlepšení produktivity. Zatřetí je díky ní obvykle možné výrazně navýšit výrobní kapacitu. A ačkoliv jsou investice do automatizace nemalé, tak na druhou stranu je její další výhodou snížení nákladů na pracovní sílu (není potřeba platit tolik lidí, protože už jich tolik není náhle potřeba). A nakonec je důležitým pozitivem automatizačních procesů v průmyslu to, že se díky ní prokazatelně zlepšuje kvalita výrobků a dochází k výrazně méně chybám a problémům při procesu výroby.

Robotizace

Čím dál častější je také přímo využívání robotů v průmyslu. Robotizace je populárním trendem a roboti dnes už „pracují“ třeba v automobilovém průmyslu, v potravinářství nebo ve farmaceutickém průmyslu. Výroba je díky nim efektivnější a výsledné produkty kvalitnější.

IoT

Stejně jako roboti se v průmyslu hojně využívá takzvaný Internet věcí (IoT). Díky němu se do výrobků mohou instalovat nejrůznější senzory, různá průmyslová zařízení se dají navzájem propojovat a díky tomu se o nich dá získávat množství nejrůznějších dat. Díky datům, analýzám a následným statistikám se pak dál zlepšuje efektivita výroby i produktivita.

Vzdělaní zaměstnanci

Někteří nevzdělaní a méně zkušení zaměstnanci kvůli automatizaci v průmyslové výrobě přicházejí o svou práci a jejich pozice bez náhrady zanikají. Ale na druhou stranu podniky přijímají jiné, vzdělané, zkušené a přesně specializované zaměstnance, kteří roboty a další stroje programují, hlídají a starají se o ně.

Umělá inteligence

Jak bude vypadat budoucnost průmyslové výroby? Automatizace bude nejspíš dál pokračovat, budou přibývat další zajímavé technologické inovace a nejspíš dojde i k využití umělé inteligence, která proces výroby ještě zefektivní, zrychlí a posune ho na úplně jiný level než na jakém je dnes.

Přečtěte si také Budoucnost energetiky – jaderné elektrárny VS obnovitelné zdroje nebo Ekologický dopad oděvního průmyslu.

Fotografie