Průmyslová revoluce a co nám přinesla

Prapočátky průmyslu

Průmysl jako takový s námi byl de facto od nepaměti. Vznikl ve chvíli, kdy se lidé pokoušeli něco vyrábět. Nejprve to dělali jen pro sebe, pak i pro ostatní. A ti zručnější se tím začali živit. Někteří byli natolik podnikaví, že si na výrobu najali dělníky, kteří pracovali a dostávali za to stálý plat, zatímco podnikatel šířil své výrobky do světa. To byly prvopočátky průmyslu. Ale tomu, jak průmysl funguje dnes, to bylo na hony vzdálené.

Průmyslová revoluce

Průmyslová výroba se rozvíjela, pořád vznikaly nové stroje a nástroje, nové postupy, nové výrobky. Ale stále bylo co zlepšovat. Milníkem se v tomto ohledu stal počátek 19. století. Tehdy došlo k takzvané průmyslové revoluci.

Faktem je, že většina výrobků do té doby vznikala ručně. A najednou se přešlo na strojní a tovární výrobu, což značilo pro celou průmyslovou oblast obrovský rozmach. Výrobky náhle vznikaly rychleji, profesionálněji, došlo k dělbě práce, technologie se rychle vylepšovaly.

Období páry a elektřiny

Často se říká, že průmyslová revoluce byla obdobím páry. A nelze to popřít, protože v té době došlo nejen ke vzniku parního stroje, ale i k jeho velkému rozšíření. Stroje poháněné párou začaly zrychlovat práci, usnadňovat cestování... Začaly se využívat nové zdroje energie (zejména uhlí) posléze došlo k objevu elektřiny a jejímu postupnému masovému využívání.

Těžíme z ní dosud

Může se zdát, že průmyslová revoluce se odehrála už hrozně dávno. Učíme se o ní ve škole a je sice zajímavá, ale je to zkrátka historie. Ale není to tak úplně pravda. Z toho, co se tehdy odehrálo, totiž nejen průmysl, ale i lidstvo těží dodnes. Pára je stále cenným pomocníkem. Uhlí jako zdroj energie využíváme dodnes. Bez elektřiny si náš život nedokážeme vůbec představit. Dělba práce, k níž tehdy poprvé došlo, živí lidi dodnes.

Není také žádným tajemstvím, že od doby průmyslové revoluce začal prudce růst počet lidí na naší planetě. Fakt, že se lidem dařilo lépe, prospíval jejich životům, které se zkvalitnily a (i díky medicínským a jiným pokrokům) prodlužovaly.

Další průmyslové revoluce

Když se řekne „průmyslová revoluce“, všichni si vzpomeneme na tu z období 19. století. Ale historici se shodují, že nešlo o jedinou průmyslovou revoluci v dějinách lidstva. Tato byla první. Ale k dalším revolucím dochází neustále.

Po první, industriální revoluci, přišla druhá průmyslová revoluce přinášející prudké změny po objevu elektřiny. Třetí průmyslová revoluce proběhla ve druhé polovině 20. století, kdy přišly počítače – neboli přišlo období digitalizace.

A čtvrtá průmyslová revoluce je tu vlastně právě teď – na řadu přichází robotizace a další změny v procesech výroby spojené především s její automatizací.

Přečtěte si také CERN – vše, co jste chtěli vědět nebo 3D tisk ve zdravotnictví

Fotografie